Амурец-100 өрөмдлөгийн төхөөрөмж

Image
Зориулалт:
Цохилтот өрөмдлөгийн «Амурец-100» суурь төхөөрөмж нь сэвсгэр болон үндсэн чулуулаг мөн мөнх цэвдэгтэй хөрс зэрэгт ашигт малтмал эрэлхийлэх, нарийвчилсан геологи хайгуулын ажлуудыг гүйцэтгэхээр задгай гадаргуу дээрээс 6” (168 мм.) ба 8” (219 мм.) голчтой, 100 метр хүртэлх гүнд босоо цооног өрөмдөх зориулалттай төхөөрөмж юм.
Агааржуулалт, ус зайлуулах, гидро-геологи зориулалттай цооног, кабель утас тавих мөн тэсэлгээний цооног гаргахад ашиглаж болно.

Үнэгүй зөвлөгөө