Цацрах малталт гаргах Амурец 1000-2000 өрөмдлөгийн төхөөрөмж

Image
Image
Image
Зориулалт:
Газар доорх технологийн цооног өрөмдөх Амурец 165-100 төхөөрөмж нь хүчин чадлаараа ХУН улс орнуудын уул уурхайн үйлдвэрүүдэд өдгөө ашиглаж байгаа дэлхийн шилдэг ижил төстэй төхөөрөмжүүдээс дутахгүй.
Амурец 500 өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг протодъяконовын хуваариар 8-18 нэгж хатуулагтай хад чулуулагт 500 мм хүртэлх голчтой босоо, хэвтээ болон налуу цооногийг газар доорх аргаар өрөмдөх зориулалттай ба тэр дундаа хий, тоосны аюултай нүүрсний уурхайд ашиглана. Эргэх эсвэл хийн цохилтот багажтай цохилтот эргэх аргаар өрөмдөнө.
Амурец 1000 өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг протодъяконовын хуваариар 8-16 нэгж хатуулагтай хад чулуулагт босоо болон налуу цооногийг газар доорх аргаар өрөмдөх зориулалттай ба тэр дундаа хий, тоосны аюултай нүүрсний уурхайд ашиглана. Эргэх аргаар өрөмдөнө. Технологийн үйл явцад туршилтын цооногийг цааш нь өргөсгөн өрөмдөх өрөмдлөг орно.

Үнэгүй зөвлөгөө