Амурец-250 өрөмдлөгийн суурь төхөөрөмж

Image
Зориулалт:
Амурец-250 өрөмдлөгийн төхөөрөмж 100 метр хүртэлх гүнд 250 мм хүртэлх голчтой технологийн босоо, хэвтээ болон налуу цооног өрөмдөхөд зориулагдсан.
Эргэх эсвэл цохилтот эргэх аргаар өрөмдөнө. Амурец-250 өрөмдлөгийн төхөөрөмж нь Протодъяконовын хуваариар 16 нэгж хүртэлх хатуулагтай нийлмэл болон хатуу чулуулагт цооног өрөмдөх зориулалттай
Булингыг цооногоос үлээлт эсвэл угаалтаар зайлуулна
Цооногийн хана нурахаас хамгаалах зориулалтаар үмхэгч хоолойг ч мөн бентонитан шаврыг ч хэрэглэж болно. Цооногийг цааш нь тэлэгч ашиглан, шууд эсвэл буцах явалтаар 800 мм хүртэл өргөсгөх боломжтой.

Үнэгүй зөвлөгөө