БС-3 олсон цохилтот өрөмдлөгийн төхөөрөмж

Image
Зориулалт:
БС-3 төхөөрөмжийг элсэн, шавран хөрснөөс хад, мөнхий цэвдэгтэй хөрс хүртэлх янз бүрийн бүтэцтэй хөрсөнд 150 метр хүртэлх гүнд 500-1500 мм үмхэгч хоолойгоор босоо цооног өрөмдөхөд хэрэглэнэ
БС-3 төхөөрөмжийг гүүр, иргэний болон үйлдвэрлэлийн барилгад гадас суурь гүйцэтгэх, инженерийн дэд бүтэц, цахилгаан дамжуулах шугам тавих, гидрогеологи зориулалттай усны түвшин багасгач болон шалгах цооног гаргах зэрэгт ашиглана

Үнэгүй зөвлөгөө