БУ-20-2АМ геологи хайгуулын өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж

Image
Зориулалт:
Олсон цохилтот өрөмдлөгийн найдвартай ажиллагаатай, арчилгаа бага шаардах энэхүү төхөөрөмжийг өнөө хүртэл Сибирь болон Алс Дорнодын алт олборлогч үйлдвэрүүд геологи хайгуулын ажилдаа ашиглаж байна.
Янз бүрийн мөхлөгт бүтэцтэй, мөн түүнчлэн мөнх цэвдэгтэй хөрсөнд 400 мм хүртэлх голчтой геологи хайгуулын, цэвэр усны гүний худаг болон бусад босоо цооногийг өрөмдөхөд хэрэглэнэ.
  • Өрөмдлөгийн голчийн дээд хэмжээ нь 400 мм
  • Өрөмдлөгийн хамгийн бага гүн 200 м
  • Өрөмдлөгийн сумны жин 1200 кг
  • Өрөмдлөгийн сумны цохилтын тоо минутад 40-43 удаа
  • Өрөмдлөгийн багажны явалтын хэмжээ нь 500-700 мм

Үнэгүй зөвлөгөө