Буран серийн өрөмдлөгийн төхөөрөмжийг тэсэлгээний цооног гаргахад ашиглана

Image
Зориулалт:
Буран-1 төхөөрөмжийг эргэх арга эсвэл хийн цохилтот тоноглол ашиглан уулын ил задгай уурхайд тэсэлгээний босоо болон налуу цооног гаргахад ашиглана.
Энэхүү төхөөрөмж нь 2008 оны Орос улсын шилдэг инноваци төсөл шалгаруулалтад эхний аравт багтсан. Төхөөрөмж боловсруулах ажлыг Амурын Улсын Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний ажилтнууд гүйцэтгэсэн ба үйлдвэрлэлийн үйл явц автоматжуулалтад хэрэглэдэг олон шилдэг
технологийг өөртөө агуулжээ.
Өрөмдлөгийн тоног төхөөрөмж ашиглалтад хүлээлгэн өгөх туршилтыг амжилттай давсан ба Амур мужийн жилдээ 6 тонн алт олборлодог “Петропавловск” Покровский уулын комбинатын уурхайд ашиглагдаж байна.

Үнэгүй зөвлөгөө