Шлюзд сууриласан технологи бүхий баяжуулах шигшүүр

Image
Зориулалт:
Уг төхөөрөмжийг жижиг (-0,5мм) алт агуулсан элснээс алт гаргах хэмжээг ихэсгэх зориулалтаар бүтээсэн. Энэ төхөөрөмж ашиглагдаж буй аливаа угаах төхөөрөмжтэй, мөн түүнчлэн техногенийн элс угаахад ашиглагддаг.
Ажиллах зарчим:
Үндсэн шлюзны хаягдлууд нь 5 мм завсар нүхтэй гидравлик шигшүүрт орно. Уг шигшүүрний (-5мм) хэмжээтэй хэсгүүд тохируулгатай хаалтаар дамжин хөндлөн шлюз руу шилжин нэмэлт баяжуулалтад орно. Энэ нь шлюз дах усны урсацын хурдыг багасгаж, жижиг алт гаргаж авах ажлыг сайжруулна.

Үнэгүй зөвлөгөө