SAGAR S500 чичиргээт шлюз

Image
Зориулалт:
Чичиргээт угаагч шлюзыг алт болон цагаан алтны ширхэгийг ялгаж авахад хэрэглэнэ. Загвар төрөл олон учир алт, цагаан алтны шороон ордод олборлолт явуулах ямар ч төрлийн технологи дамжлага, тоног төхөөрөмжид нэмж суурилуулж болно.
Холимог шингэн шлюзны голдиролуудаар урсах явцдаа шлюз болон трафаретны чиглүүлэгчийн хөндлөн чигт дайвалзах үед чиглэлээ тогтмол өрчилдөг нь уг шлюзны онцлог нь юм.

Үнэгүй зөвлөгөө