Угаагч шлюзнууд

Image
Зориулалт:
Үнэт металлуудын шороон ордод олборлолт явуулахад хэрэглэнэ. Гүн дүүргэлтийн шлюз (ШГМ) гүехэн дүүргэлтийн шлюзыг (ШММ) ашигт малтмал болон эрдэс чулуулгийн нягтрал нэлээд ялгаатай байгаа үед хүдэр болон шороон малтмалыг усан орчинд баяжуулахад хэрэглэнэ.

Дүрслэл:
Шлюз гэдэг нь ёроолдоо алтны ширхэгүүдийг барих резинэн хивсэнцэр байрлуулсан хайрцаг юм. Хивсэнцэр дээр усны урсгалын зүгт тодорхой хэмд налсан налуу хавтанцаруудаас бүрдэх металл трафарет байрлана. Эдгээр трафаретыг металл хавчааруудаар хивсэнцэрт бэхлэнэ. Шлюз дээд талдаа хайрс хэлбэртэйгээр дээр дээр нь зөрүүлж тогтоосон металл хаалтуудаар хаагдах ба гадны хүн шлюзад орохоос сэргийлэнх үүднээс хаалт цоожтой.

Үнэгүй зөвлөгөө