Чичирхийлэгч шигшүүр

Image
Зориулалт:
Шигшигдэх материал өгөлт болон зарим хэсгүүдийн хэмжээний ангиллаар шигшигдсэн материалыг буулгах явц тасралтгүй үргэлжлэх үед, асгаасан материалыг хэмжээний ангиллаар нь шигшихэд зориулагдсан.

Ашигтай талууд:
 
  • Шигшигчийн дээд шигшүүрт материал жигд өгөгддөг;
  • Тэжээгч бункерийн хаалтыг шилжүүлэх замаар материал өгөлтийн хурдыг тохируулна;
  • Тэжээгчийн тосгуурын хөдөлгөөний хэлбэлзлийн далайцын өөрчлөлт нь тосгуур дээрх материалын зузааныг өөрчлөх боломж олгодог;
  • Тэжээгч, шигшигч хэсэг болон хүлээн авагч савны элементүүдийн холболтын битүүмжлэл;

Үнэгүй зөвлөгөө