Гадна ба дотор хоолой баригчууд

Image
Зориулалт:
Нефтийн, хийн, геолог хайгуулын цооногуудын засвар, сэргээлтийн ажлуудын үед өрөмдлөгийн баганууд, хүндрүүлсэн өрөмдлөгийн хоолойнууд, шахуурга- компрессоруудын болон цооног хамгаалах хоолойнуудыг барьж гаргахад зориулагдсан.

Үнэгүй зөвлөгөө