Хоолой огтлогч машин

Image
Зориулалт:
Олон хэмжээний диаметр болон хананы зузаантай хоолойны гадна ба дотор эрээс татахад зориулагдсан.

Ашигтай талууд:
  • Орос улсад цор ганц байдаг Хоолой огтлогч суурь машины үйлдвэр дээр хийгдсэн;
  • Үйлдвэрлэлд удаан хугацаанд ашиглахаар тооцоолсон зөвхөн үйлдвэрийн эх эд анги, нөөц ангиудыг хэрэглэдэг;
  • Шинэ загвар, мөн эх эд анги ашиглан үйлдвэрийн капитал засвар орсон, үйлдвэрийн бүрэн баталгаатай бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломжтой;
  • Суурь машины бүтээцэд эрээс татах ажиллагааны зарим хэсгийг автоматжуулах боломжтой;

Үнэгүй зөвлөгөө