Шинэ тоног төхөөрөмжийг суурилуулснаас 1 хоногийн дараа

таны газрын хэсэг дэх алт олборлолтыг 30-70%-р нэмэгдүүлнэ

Бидний зүгээс санал болгож буй:

Санал болгож буй үйлчилгээний жагсаалт

Бүтээгдэхүүн

Угааж, баяжуулах тоног төхөөрөмж

Угааж, баяжуулах тоног төхөөрөмж

Өрөмдөх тоноглол ба багаж

Өрөмдөх тоноглол ба багаж

Туслах тоноглол ба багаж

Туслах тоноглол ба багаж

Манай Алтан Давуу Тал

Найдвартай нийлүүлэгч

Монголын компаниудтай 15 жил гаруй хугацаанд ажиллаж байна

Орос чанар

Уул уурхайн салбарын эталон

Мэргэжлийн арга барил ба туршлага

Таны хүcэлтийг нарийвчлан судална

Угсралтын хяналт, удирдлага

Угсралтын хяналт, удирдлага нь 7 үе шаттайгаар явагддаг тоног төхөөрөмжийг угсрах газар дээр хоёр мэргэшсэн ажилтнаар Талбайн бэлтгэлийг хийхээр явах боломжтой

Бидний баталгаа

Таны газрын хэсэг дэх алт олборлолтыг 30-70%-р нэмэгдэнэ

Өндөр түвшний үйлдвэрлэлийн механикжуулалт

Тоног төхөөрөмжид хийсэн хөрөнгө оруулалтыг хурдан нөхөн олох боломж

Хөдөлмөрийн бүтээмжийн баталгаатай өсөлт

Ажлын бүх хугацаанд хамрагдах хувийн менежер

Үйлдвэрлэлд оролцож буй ажилчдын тооны бууралт

Тоног төхөөрөмжийн эцсийн зардал болон олох ашиг орлого нь Таны газрын хэсгийн (талбай) геологийн нөхцөл байдлаас хамаарах ба тус бүрчлэн тооцоологддог. Таны газрын хэсэгт зориулсан тоног төхөөрөмжийн өртгийг (үнэ төлбөргүй) тооцоолохын тулд санал асуулгын хуудсыг асууна уу.

Бидний тухай

"SAGAR" компани нь алт олборлолтын тоног төхөөрөмжийг худалдаалдаг ба Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр түүний цогц суурилуулалтыг хийдэг. Бид уурхайн геологийн нөхцөлд таарсан бүрэн тоноглолыг тусгайлан сонгож, алт олборлох тоног төхөөрөмжийг угсарч суурилуулах, тохируулах, ашиглалтад оруулах ажлыг мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэх болно.

Түүнчлэн, бид буталж ялгах тоног төхөөрөмжийн техникийн засвар үйлчилгээг хийдэг бөгөөд хөдөлгөөний бүх сэлбэгийн эд анги бэлэн байгаа учир таньд дутаж буй деталийг хамгийн богино хугацаанд нийлүүлж чадна.

Манай компаний ажил нь алт олборлох үед үйлдвэрлэлийн хүчин чадалд мониторинг хийх, автоматжуулахад чиглэдэг болно. Нийлүүлдэг үндсэн тоног төхөөрөмжийг зохих блокт зааж өгсөн. (холбоос)

Манай компаний гол онцлог нь тухайн тохиолдол, үйлдвэрлэлийн материал болон хэмжээ тус бүрт тааруулж, тавьсан даалгаврын оновчтой, өндөр чанарын шийдлийг сонгох баталгаа олгодогт оршино. Хэдийгээр "SAGAR" нь залуу компани боловч газар зүйн байршлаас үл хамааран, уурхайд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хугацааг чанга баримталдаг, угсран суурилуулах болон түүнийг удирдан хянах ажлыг хийж мэргэшсэн, нийлүүлсэн алт олборлох тоног төхөөрөмждөө баталгаат засвар, цаашлаад техникийн засвар үйлчилгээ зэргийг хийж гүйцэтгэдэг найдвартай түнш юм.

Бид нийлүүлж буй бүх бүтээгдэхүүндээ 12 сарын баталгаат хугацаа олгодог.

Манайхаас худалдан авсан тоног төхөөрөмжийн ачаар цахилгаан эрчим хүч, үйлдвэрлэлд оролцсон ажилтанд зарцуулах зардал мэдэгдэхүйцээр буурах бөгөөд эхний хэдэн өдөрт л алт олборлолтын хэмжээ 70 хүртэл хувиар нэмэгдэх болно!

"SAGAR"-н хэрэглэгч дунд өөрийн хувийн туршлага дээрээ манай компаний нийлүүлсэн алт гаргаж авах тоног төхөөрөмжийн үр ашгийг үнэлж, ажлын бүтээмжээ нэмэгдүүлэн, эцсийн бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлтүүдийг сайжруулсан 3-с багагүй алт олборлодог аж ахуй нэгж байгаа.

Үнэгүй зөвлөгөө